Cogni2 – Samler tankerne2023-10-23T11:00:55+00:00

Velkommen hos Cogni2

Strategi, branding og kommunikation.
Vi samler tankerne, holder fast i den røde tråd og får tingene til at ske i praksis

Cogni2 - Vi samler tankerneYdelser med rød tråd

Cogni2 samarbejder på daglig basis med entusiastiske SMV’er, som er del af dansk erhvervslivs vigtige fundament. Her brænder man for det daglige arbejde, har høj faglig stolthed og hjertet med på arbejde. Det er der rigtig meget god kommunikation i, da det skaber værdi for både kunder og medarbejdere. Den store udfordring kan være at få de gode historier fortalt, fordi hverdagen er fyldt med mange andre vigtige opgaver.

Det vi gør hos Cogni2 er at samle tankerne sammen med kunden, holder fast i den røde tråd og får tingene til at ske. Vi hjælper kunderne med at få identificeret de gode historier, får dem skrevet, godkendt og publiceret. Det giver kontinuerlig kommunikation med en rød tråd, som understøtter kundens strategi. Det ser vi en stor positiv effekt af.

Cogni2’s ydelsespalette er bred og dækker i stort omfang de opgaver, som indgår i din virksomheds integrerede kommunikation. Vi arbejder primært med følgende områder:

Når vi taler strategi, er det primært for at gøre din kommunikation så effektiv som mulig. Vi starter oftest samarbejdet med at se på grundlaget for din kommunikation for at sikre den rette sammenhæng mellem virksomhedens strategi og den interne og eksterne kommunikation.

Det giver de bedste resultater for din virksomhed.

Det indledende arbejde kan omfatte alt fra et indledende møde, hvor du/I beskriver jeres strategier, målsætninger m.v. over udarbejdelse af et kommunikationsgrundlag til et større strategiarbejde, hvor vi inddrager flere af virksomhedens medarbejdere og øvrige interessenter.

Omfanget og indholdet aftaler vi, så det passer til din virksomhed. Vi har værktøjskassen og kan skræddersy en løsning, som giver dig det rette udgangspunkt for din kommunikation.

Se også “Hjælp dine medarbejdere med en god kommunikationspolitik”

Selve implementeringen og eksekveringen af din virksomheds kommunikation kan omfatte få eller mange kommunikationskanaler. Vigtigst er det, at al kommunikation understøtter din strategi, og der skabes en rød tråd mellem alle aktiviteter, og de understøtter hinanden via gennemtænkt planlægning.

Public Relations (PR) er en troværdig og langsigtet pleje af dit omdømme og en effektiv måde at skabe synlighed på. Formålet er at pleje relationen til virksomhedens interessenter på alle platforme. Det kan være egne medier, traditionelle medier eller sociale medier.
Når man arbejder med PR, bør man altid overveje, om en given historie opfylder et væsentlighedskriterium, før man kontakter pressen: Har historien almen interesse? Er der en nyhed? Har min historie konsekvenser? Har jeg en holdning, som kan udfordre?

Cogni2 har stor og bred erfaring med PR. Vi arbejder tæt samme med kunderne om at identifice budskaber og udarbejde pressemeddelelser. Cogni2 varetager også den løbende kontakt til medierne

Både små og store virksomheder har i dag de sociale medier som en integreret del af deres kommunikationsstrategi. Her er din virksomhed tilgængelig 24 timer i døgnet, og du har gode muligheder for at komme ud med dine budskaber, skabe en konstruktiv dialog med målgruppen og øge trafikken på din hjemmeside.

Cogni2 har ansvaret for kommunikationen på de sociale medier hos flere af virksomhedens kunder. Herunder rådgivning om relevante platforme, målgrupper og budskaber.

Intern kommunikation bør være en integreret del af jeres hverdag og ikke noget, som findes frem til specielle lejligheder. Det kræver et tæt samarbejde mellem ledelsen, HR og kommunikationsafdelingen. Alle kommunikationsværktøjer kan i princippet anvendes.

Undtagen ved kommunikation af holdninger og værdier. Her er det afgørende at lægge hovedvægten på den personlige kommunikation som naturligvis kan suppleres med andre værktøjer. Velorienterede medarbejdere føler sig mere værdsatte, og det øger virksomhedens mulighed for at holde på dem. Det er værdifuldt både i lav- og højkonjunkturtider.

Hjemmesiden er en væsentlig del af jeres brand og er med til at fastlægge virksomhedens omdømme. Udviklingen på området går stærkt, hvilket betyder, at funktionalitet og design løbende skal have et serviceeftersyn. Brugerne forventer, at din hjemmeside er up to date. Det er ikke nok år efter år blot at opdatere med tekst, billeder og nyheder. Er din hjemmeside uinteressant, påvirker det dit image og både nuværende og potentielle kunders syn på din virksomhed.

Cogni2 har mange års erfaring med udvikling og opbygning af hjemmesider. Vi tager ofte ansvaret hos kunden for den løbende opdatering med relevant indhold.

Med målrettede nyhedsbreve, indlæg på SoMe, hjemmeside m.v. kan du være med til at sætte din dagsorden – til glæde for dine kunder. Det sker eksempelvis gennem historier, som sætter fokus netop der, hvor dine ydelser og services skaber stor værdi for dine kunder. Vi hjælper dig med at udarbejdede indhold og tekster, som netop understøtter din strategi.

Den gode case sætter fokus på det udbytte, kunden har af at samarbejde med din virksomhed og viser, hvilke kompetencer I tilbyder for at øge kundens værdi af samarbejdet. Casen kan dermed både være en inspiration for nye kunder og en bekræftelse for eksisterende kunder af, at de har valgt en kompetent samarbejdspartner i din virksomhed.

Se eksempler på cases udarbejdet til RIVAL og Nonbye.

Cogni2 - Vi samler tankerne

Nyheder

Se potentialet og giv det plads

…er mit omdrejningspunkt i (mentor)samarbejdet med Ida.
Vi har gennem tre måneder drukket en del kaffe sammen – og ikke mindst vendt og drejet mange tanker, perspektiver og muligheder i forbindelse med Idas fremtidige erhvervskarriere. Vi […]

Fredagsbesøg hos acomplir

…som er en spændende nystartet virksomhed, der vil revolutionere byggebranchen. acomplir ApS er specialister i præfabrikation, og de tror på at kunne skabe en fremtid for komplekst industrielt byggeri, der ikke kun er effektiv, men […]

Cogni2 - Vi samler tankerne

Referencer

RIVAL har arbejdet sammen med Cogni2 i knap 10 år. Vi har i tæt samarbejde udviklet RIVALs eksterne kommunikation.
Jette har et rigtigt godt kendskab til vores virksomhed, og vi har løbende en god sparring om konkrete aktiviteter, som Jette tager ansvaret for at føre ud i livet.

Det sikrer os en kontinuerlig synlighed i markedet, hvilket er værdifuldt både i det daglige salgsarbejde og den mere langsigtede vedligeholdelse og udvikling af vores profil.

Indehaver Henrik Holvad, RIVAL A/S

Venti har gennem mange år samarbejdet med Cogni2. Jette har været med til at løse mange forskelligartede kommunikationsopgaver, og vi sætter meget stor pris på samarbejdet.

Vi oplever altid Jette engageret og opdateret, og opgaverne løses altid med stor kompetence og indenfor aftalt tid.

Vi kan derfor anbefale Jette og Cogni2 til enhver virksomhed, der står og mangler en dygtig kommunikator med strategisk indsigt.

Marketingkoordinator Karen Hansen, Venti AS

I kraft af vores mangeårige samarbejde kan jeg i dag benytte Cogni2 til opgaver, som det ellers var en selvfølge skulle varetages af interne medarbejdere. Jette har en god indlevelse og er ikke bange for at stille de rigtige spørgsmål – for efterfølgende at komme med sin vinkel. Det er en stor hjælp i dagligdagen.

Vores måde at tænke markedsføring på i dag er noget anderledes end for få år siden. Cogni2 har været med meget af vejen og varetager nu også mere og mere på vores sociale medier.

Vi har et rigtigt godt samarbejde, som jeg sætter stor pris på.

Design- og marketingchef Jan Graus Sørensen, Ole Nonbye A/S

Da THL skulle arbejde med et nyt kommunikationsgrundlag var det naturligt at vælge Cogni2. Jette er yderst professionel og dybt engageret og er indgået i drøftelser om det strategiske fokus udfra, at kommunikationsstrategien skal understøtte skolens vision og retning.

Jettes kendskab og skarpe blik for skoleverdenen, dens udviklingsmuligheder og udfordringer, og hendes  analytiske tilgang betyder, at hun hurtigt har fundet ind til skolens hjerte og gennem sit arbejde understøtter netop de budskaber, som THL ønsker at stå for.

Rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF & VUC

Cogni2 har bl.a. løst opgaver for følgende kunder:

”Saml tankerne, før de bliver til ord.”

Cogni2 - Vi samler tankerne

Strategi

Når vi taler strategi, er det primært for at gøre din kommunikation så effektiv som mulig. Udgangspunktet og omfanget bestemmer du – vi har værktøjskassen og kan skræddersy en løsning, som giver dig det rette udgangspunkt for din kommunikation.

Vi arbejder med strategi og analyser på flere niveauer og kan tilrettelægge dem præcist til dine behov. Målgrupper, værdiskabelse, omdømme, identitet, målsætninger, kultur, fremtidsdrømme, valg, fravalg – listen er lang over de områder som kan indgå i strategisk arbejde.

Udgangspunktet og omfanget bestemmer du – vi har værktøjskassen og kan skræddersy en løsning, som giver dig det rette udgangspunkt for din kommunikation.

Vi tager udgangspunkt i din nuværende situation og arbejder os frem til, hvordan du kan og bør agere i fremtiden – primært når det handler om kommunikation.

Når vi taler strategi, er det primært for at gøre din kommunikation så effektiv som mulig – men det kan ikke undgås, at vi også kommer til at berøre andre områder. Det kan være din inspiration til at hente andre rådgivere ind i din virksomhed.

Cogni2 - Vi samler tankerne

Bag Cogni2

Bag Cogni2 står Jette Bjerrehus, som samarbejder med en række veletablerede freelancere.

Jette Bjerrehus, Cogni2

Jeg er uddannet cand.merc. og har arbejdet med strategi, kommunikation og markedsføring i over 25 år.

Inden jeg bevægede mig ind i reklamebranchen har jeg været marketingchef i LEC SystemCenter (nu del af IBM). I 2000 kom jeg til Bergsøe 4, hvor jeg senere blev direktør for Århus-afdelingen.

Jeg har arbejdet med strategi, koncept og kommunikation for en lang række mindre og mellemstore virksomheder samt bl.a. SILVAN, Deloitte, Danske Trælast, Sport-Master og Plantorama.

Jeg er desuden censor på flere af landets universiteter samt erhvervsakademier.

Kontakt

Cogni2
Vegavej 10
8270 Højbjerg
CVR: 32574688

Mail
Mobil: 4127 1990

Cogni2 - Vi samler tankerne

Bestyrelser/Advisory Boards

“Strategi skaber først værdi,
når den bliver til handling.”

Lad os sammen skabe, styrke og udvikle jeres virksomhed

Min motivation er at bringe bestyrelse og virksomhed tættere på hinanden ved at bygge bro mellem den visionære bestyrelse og den operationelle virkelighed. Jeg sikrer, at vi sætter jeres virksomheds forretningsgrundlag, kunder og medarbejdere samt kommunikation og branding på agendaen i bestyrelseslokalet.

På den måde opnår I en tydelig markedsposition og skaber forretningsmæssige resultater gennem en synlig og operationel sammenhæng mellem strategi, kommunikation, vækstmål og handlingsplaner.

Jeg bidrager med over 25 års erfaring med strategi, økonomi, kommunikation, salg og ledelse – hvor de 15 år har været i egen virksomhed, som konsulent med speciale i kommunikation og markedsføring samt strategisk rådgivning. Jeg byder også ind med en stærk analytisk og strategisk profil samt stor indsigt i kulturen i de ejerledede virksomheder.

Ordentlighed, engagement og ærlighed kendetegner min personlighed.

Hent min bestyrelsesprofil her

Strategiske kompetencer
Jeg har en række strategiske kompetencer, som jeg vil byde ind med i bestyrelseslokalet for at udvikle og vækste den virksomhed, vi samarbejder omkring

• Strategiprocesser
• Forretningsudvikling
• Marketing/branding/salg
• Digitalisering herunder den digitale kunderejse
• Bæredygtighed

Jeg har bragt mine strategiske kompetencer i spil hos virksomheder som bl.a. RIVAL A/S, Nonbye, FRECON, Venti, TH. LANGS HF & VUC samt SILVAN, SportMaster, Plantorama. Hertil kommer bred erfaring med coaching af iværksættere.

Særligt kendskab til følgende brancher
• Produktion
• IT
• Konsulent
• Undervisning
• Detail

Desuden har jeg stor erfaring med at overføre viden fra en branche til en anden.

Se mere om min baggrund

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan jeg har oparbejdet min erfaring og viden til brug i jeres bestyrelseslokale/Advisory Board, så er du meget velkommen til at kontakte mig på bjerrehus@cogni2.dk eller mobil 4127 1990.

Go to Top