Jette Bjerrehus, Cogni2 - bestyrelser, advisory boards