Bæredygtighed og samfundsansvar er en vigtig del af dagsordenen hos mange danske, ejerledede SMV’er. Tankerne bag er ofte ikke nye hos dem. Ordentlighed, samfundssind og socialt ansvar har i mange år været en del af kulturen og den måde, de driver virksomhed på.

Trods det holder mange sig tilbage med at fortælle højt om deres bæredygtige indsatser og sociale ansvar. De frygter at blive anklaget for greenwashing og hængt ud offentligt.

Det er synd !
Det giver så meget godt til virksomhedens brand at fortælle højt, hvad man gør – også på dette område.

Derfor:
Luk op til maskinrummet, fortæl om jeres proces – herunder udfordringer – og inddrag jeres storytelling.
De bæredygtige og sociale initiativer samt kommunikationen af dem skal ikke blive projekter afkoblet fra kerneforretningen. De skal underbygges af virksomhedens storytelling, være en naturlig del af virksomhedens DNA og helst også kommunikeres af medarbejderne. Det er dem, der gør forskellen i det daglige.

Mange bække små…
Grøn kommunikation handler ikke kun om de resultater, I skaber. Vis også når det er svært. Fortæl om de mange små step på vejen. Det underbygger jeres bæredygtige profil og opbygger troværdighed.