Hjælper bestyrelsen jer godt på vej? Skaber de en sikker bro mellem jeres strategi og den operationelle virkelighed?
Værdifulde, visionære strategier kræver ofte modige beslutninger. Med mod kan vi forandre verden og uden, går vi oftest i stå.

Det næste er, om vi tør sige det modige højt, så det også kan få effekt?

Det kan være mod til at lave din virksomhed om, så I belaster miljøet mindre. Mod til at udfordre kunderne med anderledes løsninger. Mod til at stille nye krav til jeres medarbejdere. Mod til at gøre noget anderledes, som ikke er lige til.

Det ser vi fx hos maskinfabrikken, der som en af de første indførte robotter. Fiskeproducenten, som kun benytter søtransport. Industrivirksomheden, som indfører fire dages arbejdsuge. Webudvikleren, som lader teknologien skrive færdig kode til hjemmesider. Alle har de noget på spil og vælger ikke den nemme løsning.

Kommunikationen er et af de vigtigste værktøjer i en succesfuld vej fra strategi til handling. Det er afgørende, at jeres medarbejdere er med og ved, hvordan tingene forandrer sig og kan se målene med det – og ikke mindst, hvor de kan byde ind for at hjælpe. Det kræver ærlig, troværdig og vedkommende kommunikation.

Har du og din bestyrelse modet?
Tør I sige det højt – og ved I hvordan?