Jo mere klart omdømme – jo bedre står I rustet til at tiltrække nye medarbejdere og kunder.
Vi lever i en meget omskiftelig tid, der konstant giver os nye overraskelser, udfordringer og muligheder. Det er netop i tider med udfordringer og muligheder, at det viser sig, om din virksomhed har fået opbygget tillid og et godt og solidt omdømme.

Er din virksomheds omdømme strategisk funderet og troværdigt samt underbygget af solide handlinger, har I et godt fundament for både at fastholde og tiltrække medarbejdere og kunder. Det viser mine 25 års erfaring med strategisk kommunikation hos ejerledede virksomheder, hvor vi samarbejder om at få strategi, omdømme og kommunikation til at spille sammen.
Jeg arbejder altid målrettet for at gøre strategi til praksis og sikre, at alle beslutninger kan kommunikeres og forklares med øje for målgruppen både internt og eksternt.

Hvordan ser det ud med kommunikationskompetencerne i din bestyrelse?
Kontakt mig på 4127 1990 eller bjerrehus@cogni2.dk, hvis vi skal tage en nærmere snak om, hvordan vi samarbejder om jeres strategisk mål og omdømme samt komme fra strategi til handling i bestyrelseslokalet.

Se min bestyrelsesprofil her