Harmonerer det med jeres strategi, forretningsgrundlag og mål ?
Når tiderne skifter, og vi navigerer i ukendt terræn, ændrer mange virksomheder naturligt fokus og målsætninger for at tilpasse sig de nye markedsforhold. Men hvordan harmonerer det med den opfattelse dine kunder og medarbejdere har af jeres virksomhed?

Det ”rigtige” omdømme handler jo i bund og grund om grundlaget for din virksomheds eksistens.
Jo mere klart dit omdømme står hos jeres virksomheds interessenter, jo bedre står I rustet både i opgangs-, nedgangstider. Kommunikationsstrategien skal derfor være en indarbejdet del af jeres overordnede strategi. Både den interne og den eksterne kommunikation kan dermed blive en vigtig hjælp til at opnå jeres overordnede strategiske målsætninger.

Netop strategisk kommunikation og branding er nogle af de kompetencer jeg med glæde vil bringe ind i jeres bestyrelse. Se mere her
https://cogni2.dk/wp-content/uploads/2022/08/Bestyrelsesprofil-Jette-Bjerrehus_September-2022.pdf

Strategiske målsætninger bør sammen med jeres kompetencer, værdier og konkrete handlinger skabe grundlaget for kommunikationen med alle virksomhedens interessenter. Det er herigennem virksomhedens omdømme opbygges og vedligeholdes – og netop omdømmet har en central betydning, når der skal genereres salg og vækst. Det gælder i alle faser i din virksomheds udvikling.

Kontakt mig hvis vi skal tage en nærmere snak om, hvordan I bedst arbejder med strategisk mål og omdømme samt komme fra strategi til handling.