Brug jeres kommunikation aktivt til at sætte en dagsorden
Der skal noget særligt til at stille sig op på ølkassen og dele sine holdninger med omverdenen.

Det skal ikke være for en hver pris. I bør for det første vurdere om det, I har på hjertet, betyder noget for udviklingen af jeres virksomhed og kan gøre en forskel for andre i jeres branche eller samfundet generelt. For det andet om I har mod og lyst til at stå på mål for jeres holdninger.

Erfaring viser, at indrages konstruktive holdninger i den løbende eksterne kommunikation, så understøtter det positivt jeres virksomhedens brand og omdømme – og skaber ofte tilmed lidt bredere opmærksomhed.

Flere har således oplevet at blive spurgt om deres holdninger til et aktuelt emne fra både landsdækkende- og branchemedier, fordi de har haft modet til at stå frem – og ikke mindst haft noget relevant på hjertet.

Det giver nye muligheder for at være med til at sætte dagsordenen både i jeres branche – og ofte også lidt bredere.

Så har I noget på hjertet – en holdning som kan gøre en forskel for jeres virksomhed, branche eller samfundet helt generelt – så sig det højt

Det gjorde bl.a. Henrik Holvad hos RIVAL med https://rival.dk/kan-vi-staa-sammen-om-en-baeredygtig-vaekst/

Claus Mølgaard Jensen hos FRECON med https://frecon.dk/nyheder/talent-har-ingen-alder/ og Lars Nonbye hos Ole Nonbye med https://nonbye.dk/hvad-betyder-den-nye-co2-afgift-i-praksis/ Sendt fra min iPhone