CSR har fået en mere fremtrædende plads på dagsordenen hos flere af de ejerledede virksomheder, jeg samarbejder med. Det gælder både hos RIVAL, Nonbye, Venti og FRECON. Denne udvikling understøttes af en undersøgelse om SMV’ers samfundsansvar som viser, at CSR ikke kun er vigtigt for SMV’erne af hensyn til deres brand, bundlinje og krav fra kunder – men også af etiske og moralske grunde

Hos mange SMV’er er ordentlighed, samfundssind og socialt ansvar en naturlig del af deres kultur og den måde, de driver virksomhed på. Nu vælger de at tage det et skridt videre ved at udarbejde en egentlig CSR-politik, hvor der ofte udvælges verdensmål, som man vil arbejde for at understøtte globalt fra et lokalt perspektiv.
Det er interessant, at der også er kommet en mere klar holdning til, at bæredygtighed og samfundsansvar er noget, der skal kommunikeres. Noget jeg i høj grad bifalder, da det underbygger en virksomheds troværdighed og dermed omdømme. Det skal naturligvis altid ske, så det ikke kommer til at handle om greenwashing – men kommunikeres med ordentlighed, som bunder i reelle beslutninger og handling. På lige fod med alle andre emner.