Når tiderne skifter, og vi navigerer i ukendt terræn, ændrer mange virksomheder naturligt fokus og målsætninger for at tilpasse sig de nye markedsforhold. Det medfører ofte også tilpasninger af strategien.

I den proces bør kommunikationen altid indgå som en væsentlig faktor. Troværdig og ordentlig kommunikationen er vigtig i alle faser af en virksomheds udvikling – og i særlig grad, når kunderne også skal agere i ukendt terræn. Her er det afgørende, at de ved præcist, hvor de har din virksomhed.

 

Jo mere klart dit brand står hos virksomhedens interessenter, jo bedre står virksomheden rustet både i opgangs-, nedgangs- og pandemitider. Kommunikationsstrategien skal derfor være en indarbejdet del af virksomhedens overordnede strategi. Både den interne og den eksterne kommunikation kan dermed blive en vigtig hjælp til at opnå de overordnede strategiske målsætninger.

Omdømme, salg og vækst
Strategiske målsætninger bør sammen med jeres kompetencer, værdier og konkrete handlinger skabe grundlaget for kommunikationen med alle virksomhedens interessenter. Det er herigennem virksomhedens omdømme opbygges og vedligeholdes – og netop omdømmet har en central betydning, når der skal genereres salg og vækst. Det gælder i alle faser i din virksomheds udvikling.

Tydelig, ærlige og ordentlig tale
Det ”rigtige” omdømme handler jo i bund og grund om grundlaget for din virksomheds eksistens. Hvor er det, din virksomhed kan gøre en forskel for dine kunder og hvordan?

I arbejdet med virksomhedens omdømme er kommunikation en af de vigtigste parametre, men den har kun effekt, hvis den er ordentlig, troværdig, vedholdende og tager udgangspunkt i virksomhedens værdisæt og kompetencer – og ikke mindst de daglige handlinger.

Tydelig, ærlig og ordentlig kommunikation giver troværdighed og styrke. Det er en værdifuld hjælp til at opnå de strategiske målsætninger.