Tak til alle mine samarbejdspartnere for positivt og handlingsorienteret samarbejde i 2020. Jeg ser frem til at fortsætte den værdifulde dialog i 2021.

2020 blev også de nye muligheders år samtidig med, at vi skulle agere i usikkerhed og med mange begrænsninger. Vi har fået testet og opbygget stor erfaring i nye måder at kommunikere, informere og være samme på. Det har givet os spændende ny viden, som vi vil udvikle og forfine. 2020 har også vist, at vi ikke kan være adskilt for altid. Vi har brug for at mødes, se hinanden i øjnene og opleve kropssprog og mimik.

Den online-kommunikation kan noget – men ikke alt!

Hjemmearbejde og online tilstedeværelse stiller også nye krav til ledelse og en klar kommunikationspolitik. Det skal medvirke til at undgå negative virkemidler i den online kommunikation som fx i sprogbruget i mails eller tonefaldet i telefonen. Som leder er man lige nu mere på afstand – men skal sikre den værdiskabende og ordentlige kommunikation både internt og eksternt. Samtidigt skal de nære relationer til medarbejderne fastholdes, uden at det føles som omklamring og overvågning. Her har den interne kommunikation fået en ny og vigtig rolle. Meget kan hjælpes på vej med en klar kommunikationspolitik. Medarbejderne skal også kunne finde faste procedurer og regler for virtuelt arbejde og online kommunikation.

I 2020 fik kommunikation med ordentlighed en ny vigtig rolle. Vi har alle oplevet, hvor galt det kan gå, når ordentligheden ikke er på plads. Det koster dyrt – ikke mindst på troværdigheden. Ordentlig, troværdig og vedkommende kommunikation kan ikke undværes. I gode tider danner det et solidt grundlag for en værdiskabende kommunikation, udvikling og vækst – og i krisetider bliver det altafgørende for, at vi lykkes med at komme på sikker grund igen.

Vi har konstant brug for at blive genkendt og forstået for vores budskaber, som er kommunikeret med sammenhæng og troværdighed. Det er herigennem vi skaber handling hos – og værdi for – målgruppen. Lad os sammen gøre en ekstra indsats på det område – også i det nye år!