Kravene til det nære og til at udvise samfundssind og ordentlighed vil træde endnu tydeligere frem i tiden fremover. Det bekræfter flere undersøgelser.
Covid-19 har vist os, at der er mange forskellige holdninger til ordentlighed, når vi bevæger os i ukendt terræn – men også at den enkelte virksomhed bliver mål og vejet på, om de agerer ordentligt i deres interessenters øjne. De vil have brands, som de kan stole på, og som bidrager til at løse de problemer, som samfundet står over for. Det er ikke nok at have store målsætninger – der skal handling til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her vil de virksomheder, som holder og har holdt fast i ordentligheden – også i kommunikationen – stå godt rustet. En ordentlighed som bunder i reelle og sunde værdier og kultur, som omsættes til handling.
Ordentligheden spiller også en væsentlig rolle, nu vi skal til at diskutere, hvordan regningen efter Covid-19 skal betales og af hvem, og hvorledes vi skal skrue samfundet sammen fremover. Der er nok at være uenige om – men lad os holde fast i det ordentlige. Det tjener alle bedst.