Jeg færdes med stor glæde hos mine kunder. Her møder jeg en høj faglighed, ordentlighed, medarbejdere, som brænder for det daglige arbejde, og har hjertet med.

Det er meget værdifuldt for den enkelte virksomhed, og det danner samtidig et solidt grundlag for en vigtig og relevant kommunikation til markedet, da det har betydning for både kunder og medarbejdere.

Flere af mine kunder er en del af fundamentet i dansk erhvervsliv – de ejerledede mindre og mellemstore virksomheder. Her er der heldigvis nok at se til, og den store udfordring kan derfor være at få de værdifulde historier fortalt, fordi hverdagen er fyldt med mange andre vigtige opgaver.

“Det er dog ganske vist, at får man ikke sagt højt, hvad man kan,
og hvilken betydning det har for målgruppen,
så er sandsynligheden minimal for, det bliver opdaget.”

Derfor bliver jeg ekstra glad og motiveret, når jeg møder: ”Det du gør, Jette, er der mange flere, som kunne have glæde af”.

Det jeg gør…
…er at få tingene til at ske og holder fast i den røde tråd.

Jeg hjælper mine kunder med at få identificeret de gode historier, får dem skrevet, godkendt og ikke mindst publiceret på relevante medier. Det giver mine kunder kontinuerlig kommunikation med en rød tråd, som understøtter deres strategi. Alt sammen noget vi ser en meget positiv effekt af både i relation til potentielle/nuværende kunder og medarbejdere.

Gør det enkelt
Det handler i bund og grund om ikke at gøre tingene for komplicerede. Sammen får vi samlet tankerne om, hvor det helt præcist er, de gør en forskel for deres kunder.
Hos mange virksomheder kan den øvelse føles uoverskuelig, hvis de selv skal sidde og bakse med den – og de tænker ofte, at der vist ikke er så meget mere at fortælle. Men nej!

Der ligger rigtig mange gode historier gemt i alle virksomheder, fordi det handler om mennesker, holdninger, kompetencer og viden. Ikke to virksomheder er ens.

Tør du stå på mål?
Kommunikation er således vigtig i alle faser i virksomhedens udvikling. Både i etablerings- og vækstfasen samt i nedgangstider. Det er afgørende for succes, at virksomhedens kunder, medarbejdere, leverandører og øvrige interessenter ved, hvad virksomheden står for, og hvor den gør en forskel. Også gerne kommunikeret gennem de handlinger, som virksomheden har sat i værk for at opnå sine målsætninger.

Det handler også om at turde stå på mål for det, man kan – og lade medarbejdere og kunder være med til at fortælle historierne, fordi de også har en betydning og er vedkommende for dem. Det giver troværdig og værdiskabende kommunikation i øjenhøjde.

Og step ét er at beslutte sig for at sige det højt…