De fleste vil sige, at ordentlighed er vigtigt og en selvfølge, og noget de har fokus på ved afskedigelser. Men hvad er ordentlighed for den enkelte person og den enkelte virksomhed?

Det kan der være mange forskellige perspektiver på. Samtidig viser erfaring, at når man som leder står i en presset situation, så bliver det ofte nogle helt andre faktuelle og mere negative ting, som kommer i fokus – og ordentligheden kan hurtigt forsvinde.

Derfor kan det være en god øvelse, at virksomheden for det første forholder sig til, hvad ordentlighed er i forskellige situationer og for det andet har en procedure for opsigelser (hvilket mange nok allerede har).

Hvad mange ikke har – er en procedure for kommunikation med fokus på ordentlighed, og hvordan det præcist gribes an i praksis. Alt for ofte viser det sig, at hver enkelt leder har sin helt egen procedure.

Væsentlig del af kommunikationspolitik
Derfor bør det være en indarbejdet del af en virksomheds kommunikationspolitik og noget som italesættes i virksomheden. Hvordan behandler vi hinanden, kunderne og alle andre med ordentlighed – og i alle situationer.

I vanskelige omstillingsprocesser, som fx en opsigelsesrunde er det vigtigt på forhånd at have forholdt sig til alle perspektiver og ikke mindst de menneskelige. Her er selve kommunikationen en yderst væsentlig faktor:

– Hvordan kommunikeres under selve opsigelse?
– Hvordan kommunikeres til kollegerne, som skal blive?
– Hvad kommunikeres til resten af organisationen?
– Hvordan kommunikeres til kunderne?

Alt bør gennemarbejdes og indarbejdes i kommunikationspolitikken. Det vil gøre det mere tilgængeligt for den enkelte leder at gennemføre en afskedigelse med ordentlighed.

Tænk på den enkelte og jeres omdømme
Gevinsten vil være mærkbar for både den som siges op, den leder som står for opsigelsen og ikke mindst de medarbejdere, som skal fortsætte i virksomheden.

Med ordentlighed kan man være med til at bringe den enkelte godt videre – og det er både i eller uden for virksomheden. Samtidig vil det have en rigtig god effekt på virksomhedens omdømme. Vi ønsker alle at blive behandlet med ordentlighed og samarbejde med nogen, som er ordentlige.

Jeg vil slutte med dette citat af F. Scott Fitzgerald. Det giver god mening at have med i baghovedet i mange situationer – og ikke mindst, når man vil afskedige medarbejdere med ordentlighed.