Jeg var for nylig til et foredrag med en ung kvinde (Fie Oppenhagen), som er uhelbredeligt syg af kræft. Et meget livsbekræftende foredrag, som satte fokus på noget, som også ligger mig meget på sinde; ”Livet er nu”.

Det er en vigtig del af min dagligdag, og jeg arbejder dagligt på også at gøre det til en fordel for mine kunder. Det er bl.a. derfor jeg sætter fokus på, hvad den enkeltes ”why” for at gå på arbejde er.

Derfor tror jeg også på og har rigtig gode erfaringer med, at den autentiske kommunikation, hvor man som (ejer)leder kender sit why og har hjertet med på arbejde, giver kommunikation med mening og stor effekt. Det ser jeg tydeligt hos flere af mine kunder.

Det handler om at turde stå på mål for det, man tror på, er og kan – og lade sine medarbejdere og kunder være med til at fortælle historierne, fordi det også har en betydning og er vedkommende for dem – og deres ”why”. Man skal fortælle, hvordan det man kan, skaber værdi for andre. Det giver troværdig og værdiskabende kommunikation i øjenhøjde.

Den ægte involverende kommunikation og adfærd har også en rigtig stor betydning internt i en virksomhed. Undersøgelser viser, at den hyppigste årsag til, at medarbejdere siger op, er lederens adfærd = manglende involvering og oprigtig bekymring for den enkelte. Derfor er det også vigtigt at kende medarbejdernes ”why” for at gå på arbejde.

Dit hjerte og ”why” bliver dermed en afgørende del af jeres interne og eksterne kommunikation, når den skal give mening og have effekt.

Men det starter med om du tør…