Vi lever i en meget omskiftelig verden! Brexit, en ny tid i USA med Trump, terroren der sætter en ny dagsorden, globaliseringen der konstant giver os nye overraskelser, udfordringer og muligheder og den politiske situation i Danmark, som er lidt mudret. Hvad det næste bliver, og hvilken betydning det får for netop din virksomhed, kan være vanskeligt at forudse.

Det er netop i tider med udfordringer og muligheder, at det viser sig, om din virksomheden har fået opbygget et godt og solidt omdømme hos sine interessenter (kunder, potentielle kunder, medarbejdere, potentielle medarbejdere, leverandører, investorer, medier og mange andre).
De omskiftelige tider kan være et afsæt til at tænke nyt og tage markedsandele fra de kolleger i branchen, som ikke har forberedt sig godt nok på, at tiderne skifter og nye muligheder opstår.

Skiller I jer ud fra mængden?

Er virksomhedens omdømme velovervejet, strategisk funderet og troværdigt samt underbygget af solide handlinger, har din virksomhed et fantastisk grundlag for kommunikation og dermed alle muligheder for at fastholde og udbygge omdømmet.

Et godt omdømme – man kunne sige det rigtige omdømme – er en forudsætning for succes og afsætning af produkter og ydelser. Man kan blot tænke på, hvordan man selv agerer, når man skal købe ny vaskemaskine eller fladskærms-TV.  Nogle vælger leverandør ud fra, hvor de forventer prisen er lavest eller kvaliteten og rådgivningen bedst. Det er meget forskelligt fra forbruger til forbruger, hvad der prioriteres højest. Andre går der hen, hvor det er nemmest at parkere eller der, hvor deres familie altid har handlet. Fælles for om vi vælger det ene eller det andet sted at handle er, at vi alle forbinder de fleste butikker med noget bestemt. De butikker vi kender har et omdømme i vores hoved – og det er afgørende for, hvor vi vælger at handle.

De enkelte butikkers omdømme hos den enkelte forbruger er opbygget af flere forskellige parametre. Man har typisk selv nogle erfaringer, ens kollegaer og venner har nogle erfaringer som de deler med en, man har måske læst en anmeldelse i et blad eller en avis, man kender en som er ansat i butikken, og som har fortalt om, hvordan det er, eller man har læst om butikken i avisen eller læst annoncer/reklameaviser. Alt er med til at opbygge omdømmet og dermed afgørende for, om DU handler den ene eller det andet sted.

Og det bør absolut ikke være en tilfældighed, hvordan dine interessenter ser på omdømmet. Det er altafgørende, at din virksomhed arbejder kontinuerligt og vedholdende med omdømmet, for lader du blot stå til, vil omdømmet flagre i vinden, og din virksomhed har ingen kontrol med, hvordan omdømmet i virkeligheden er. Dermed kan din virksomhed gå glip af en væsentlig omsætning.

Stå stærkere med ”det rigtige” omdømme
Netop nu hvor fremtiden måske aldrig har været sværere at forudsige, er det af stor betydning, at din virksomhed har et godt, solidt omdømme, således at netop din virksomhed står helt klart i interessenternes mindset uanset, hvordan verden omkring os udvikler sig.
Et omdømme hos dine interessenter som både i ord og handling understøtter netop de kompetencer og den kultur, som er helt unik for din virksomhed og som er baggrunden for, at I kan opfylde de behov, kunderne står med nu og i fremtiden.

Opbygning af omdømme er en vedvarende opgave
Opbygning og vedligeholdelse af virksomhedens omdømme – det rigtige omdømme – kommer ikke af sig selv. Det kræver en klar strategi som underbygges af velovervejede handlinger, som kan kommunikeres til alle interessenter i din virksomhed. Og hverken strategi eller handlinger skal opfindes til lejligheden. Alt er et led i din dagligdag og den overordnede styring af virksomheden, vækstplaner, medarbejderrekruttering, salgsstrategier og meget mere.

Mange vil givet vis spørge: Hvad er så det rigtige omdømme?
Svaret: Det handler jo i bund og grund om det, som er grundlaget for din virksomheds eksistens. Hvor er det, din virksomhed kan gøre en forskel for dine kunder og hvordan?

I arbejdet med virksomhedens omdømme er kommunikation er en vigtig parameter, men den har kun effekt, hvis den er troværdig og vedholdende. I alle faser i arbejdet med omdømmet er det afgørende for succes, at virksomhedens kunder, medarbejdere, leverandører og øvrige interessenter ved, hvad virksomheden står for, og hvor den gør en forskel – gerne kommunikeret gennem de handlinger, som virksomheden har sat i værk for at opnå sine målsætninger. Det giver troværdighed og styrke.

Så jo mere klart et omdømme din virksomhed har hos jeres interessenter, jo bedre står I rustet til at klare de næste sving på vejen ud i fremtiden…