Det gælder både i selve etableringsfasen, vækstfasen og i nedgangstider.

“Det, som ikke kommunikeres, eksisterer ikke” …et yderst relevant citat fra en af dansk erhvervslivs store ledere. Hvis din virksomhed ikke fortæller omverdenen, hvad I kan, og hvilken betydning det har for jeres nuværende og potentielle kunder, er det ikke sikkert, der er nogen som opdager det, og dermed vælger din virksomheds produkter eller ydelser.

Kommunikation er vigtig i alle faser i virksomhedens udvikling. Både i selve etableringsfasen, vækstfasen og i nedgangstider. I alle faser er det afgørende for succes, at virksomhedens kunder, medarbejdere, leverandører og øvrige interessenter ved, hvad virksomheden står for, og hvor den gør en forskel – gerne kommunikeret gennem de handlinger, som virksomheden har sat i værk for at opnå sine målsætninger. Det giver troværdighed og styrke.

Jo mere klart et brand virksomheden har hos sine interessenter, jo bedre står virksomheden rustet både i opgangs- og nedgangstider. Kommunikationsstrategien skal være en indarbejdet del af virksomhedens overordnede strategi. Dermed bliver både den interne og den eksterne kommunikation vigtige parametre i opnåelsen af virksomhedens overordnede målsætninger.