En stærk og troværdig grafisk profil er en vigtig del af en virksomheds brand. Med den grafiske profil kan virksomheden sende nogle helt klare signaler om, hvem man er, og hvad man står for.

Virksomhedens visuelle udtryk skal både udtrykke i grafik og billeder, hvad der kendetegner virksomheden og understøtte den opfattelse, virksomhedens interessenter i øvrigt har af virksomheden. Det er vigtigt, at der er en naturlig sammenhæng mellem omdømme, kultur og den reelle oplevelse man får, når man møder virksomheden.

Hold fast
Som på alle andre områder i virksomhedens branding skal der også holdes et vågent øje med den grafiske profil. Den kan hurtigt komme til at skride og blive uklar, hvis man ikke holder godt fast i de enkelte elementer.

Hold øje
Samtidigt skal man være opmærksom på, om tiden er ved at være løbet fra det nuværende grafiske udtryk, og det derfor trænger til en opdatering. Det behøver ikke være den store renovering hver gang. Selv enkelte nye elementer kan gøre en væsentlig forskel. Virksomheden må for alt i verden ikke fremstå støvet og dermed give udtryk for, at den er ”gået i stå”.

Brush up hos R&D
Hos ingeniørvirksomheden R&D er man netop opmærksom på, at det grafiske udtryk skal følge med tiden, og de budskaber man ønsker, skal stå klart hos målgruppen. Man valgte derfor at se det grafiske udtryk efter i sømmene, og gav det et brush op, så det nu sender endnu mere klare signaler om den solide kompetence og seriøsitet, der kendetegner virksomheden.

Se eksempler på den nye linje her

Nyhedsbrev

Hjemmeside