Gennem de seneste år har brugen af sociale medier udviklet sig med stor fart. Fra at være et medie, som primært anvendes i private sammenhænge, er der nu tale om et medie, som anvendes af flere og flere virksomheder i den eksterne kommunikation til at skabe relationer til primært nuværende og potentielle kunder. Desværre er det få virksomheder, der udnytter de sociale medier i forbindelse med intern kommunikation.

 

Mange virksomheder har i dag en firmaprofil på LinkedIn, en blog på hjemmesiden eller en Facebook-gruppe. Desværre er det få virksomheder, der udnytter de sociale medier i forbindelse med intern kommunikation.

New media og sociale medier er mere end blot en trend. De udgør et markedsmæssigt paradigmeskift. 2012 var et særligt år. Her fyldte årgang 1994, 18 år. De er den første årgang, som har været digitale hele deres liv. De er født i året, hvor internettet, som vi kender det i dag, blev etableret.

Derfor skal virksomhederne forbedrede sig på en ny generation af kunder og medarbejdere.

Vær tilgængelig
Ved at anvende sociale medier i kommunikationen, bliver virksomheden tilgængelig 24 timer i døgnet. Sociale medier kan være én af dine kunders muligheder for at ytre sig om din virksomhed og dine produkter. Sociale medier skal ikke ses som din ”budskabsmaskine”. Det handler primært om, at dine kunder taler med dig og med hinanden, og du taler med dem.

Herigennem har din virksomhed mulighed for at få værdifuldt input til udvikling af produkter, services og organisationen i det hele taget. Samtidig giver det en tættere tilknytning mellem kunden og din organisation, hvilket kan være meget værdifuldt.

Vær klar til at slippe kontrollen og få værdifuldt input
Vælger din organisation at bruge sociale medier i markedsføringen, skal I samtidig være klar til at slippe kontrollen med budskaberne. Når kunderne først går i direkte dialog med hinanden og med dig, kan du ikke styre dialogen, men ”blot” komme med dine input. Din organisation skal være klar til også at få negative tilbagemeldinger samt prioritere at være en del af dialogen. I skal komme med input og dele viden og samtidig forstå at få opsamlet de værdifulde input, som kommer.

Intern brug af sociale medier
Som tidligere nævnt er der få virksomheder, som anvender de sociale medier i den interne kommunikation. Det kan hænge sammen med, at intern kommunikation oftest er topstyret, hvor brugen af sociale medier i høj grad er brugerstyret. Ledelsen kan være bange for at miste kontrollen med informationsstrømmen, men samtidig bør man forholde sig til, hvad man mister ved at fastholde en topstyret informationsstrøm.

Ved at integrere sociale medier med det mere traditionelle intranet går virksomheden fra et informationsværktøj til et kommunikationsværktøj, der eksempelvis kan effektivisere og forbedre arbejdet med tværgående projekter og skabe et rum for videndeling, dialog og innovation.

Men virksomheden skal være klar til at understøtte åbenhed, og medarbejderne skal have lyst til at medvirke til at skabe indholdet. Brugen af sociale medier skal således med tiden blive en del af virksomhedens kultur og indgå i den samlede kommunikationsstrategi. Brugen af sociale medier er ikke et mål i sig selv.

Der er eksempelvis følgende muligheder for at anvende de sociale medier internt i samspil med virksomhedens intranet:

Wiki
En faglig Wiki for virksomhedens medarbejdere, hvor man opsamler viden om f.eks. arbejdsgange, produkter eller begreber. Det giver gode muligheder for at videndele og undgå dobbeltarbejde og fejl. Samtidig sikrer virksomheden sig mod, at viden går tabt, når medarbejdere forlader virksomheden.

Lederblog
I en lederblog kan ledelsen formidle sine budskaber direkte til medarbejderne. Bloggen giver desuden medarbejderne mulighed for at komme med deres kommentarer. Det giver ledelsen et unikt indblik i medarbejdernes reaktion på budskabet samtidig med, at medarbejderne følger sig involveret og hørt.

Forum
Virksomheden kan oprette forskellige fora af faglig eller social karakter og dermed give medarbejdere med samme interesser mulighed for at ”mødes” og udveksle viden, erfaringer m.v. Det kan også være et idérum, hvor man eksempelvis arbejder på ”at gøre det nemmere at være kunde.”