Har du en holdning til et aktuelt emne?
Mange virksomhederne har en dagsorden, hvor de ønsker at komme til orde og påvirke deres målgruppe med et budskab. Holdningshistorier kan i den forbindelse også være en relevant kommunikationskanal.
Hold et vågent øje med dit grafiske udtryk
En stærk og troværdig grafisk profil er en vigtig del af en virksomheds brand. Med den grafiske profil kan virksomheden sende nogle helt klare signaler om, hvem man er, og hvad man står for.
Case med fokus på kompetence og udbytte
Den gode case sætter fokus på det udbytte, kunden har af, at samarbejde med din virksomhed og viser, hvilke kompetencer I tilbyder, som øger kundens værdi af samarbejdet.
Cogni2 • Vegavej 10 • 8270 Højbjerg • Tlf 4127 1990 • info@cogni2.dk